Pohjois-Savon 9-15v. piirihuipentuma

T11 Korkeus
T11 Korkeus
1. Essi Sahlström KeitNu 140 110 O 115 O 120 O 125 O 130 O 135 O 140 XO 145 XXX
2. Emilia Jauhiainen KiuruvU 135 100 O 105 O 110 O 115 O 120 XO 125 XO 130 O 135 XXO 140 XXX
3. Aada Rissanen MaanMa 135 105 O 110 O 115 O 120 O 125 O 130 XO 135 XXO 140 XXX
4. Kauhanen Aada HeinävYU 125 105 O 110 O 115 XO 120 O 125 O 130 XXX
5. Nelli Helppolainen PielavSa 120 100 O 105 O 110 O 115 O 120 O 125 XXX
6. Iida Pennanen KiuruvU 110 95 O 100 O 105 XO 110 O 115 XXX
7. Sanni Korkalainen VarpVi 105 95 O 100 O 105 O 110 XXX